H

HABANA, Orquesta
HABANA, Sexteto
HABANA SPORT, Sexteto
HABANERO, Sexteto, Septeto
HATUEY, Cuarteto
HATUEY, Sextetos
HAVANA ALL STARS ... à paraître dans l'édition 2019
HAVANA CUBAN BOYS, Orquesta
HAVANA ENSEMBLE ... à paraître dans l'édition 2019
HAVANA RIVERSIDE
Hermanos AVILÉS, Cf. AVILÉS, Orquesta
HOJA, La, Sexteto